Aktuális

 

 NYILVÁNOS TELEPÁTIA KÍSÉRLET ÉS
ELSŐ PSZI-VERSENY

Élő közvetítés / Online kapcsolat
a Szintézis PSZI-Laborral

Házigazda és kísérletvezető:
Paulinyi Tamás író, pszi-kutató

A PSZI-Labor kísérletvezetője:
Matyi Csongor kutatópszichológus

   

 

  
Márc. 30. (szombat) 15–18 h
IBS-OC Rendezvényközpont

Elővételi kedvezmény /
Regisztráció szükséges!
szintezis@szintezis.info.hu

  
Részletek (klikk!)


 A VÉLETLENEK PSZICHOLÓGIÁJA

A szinkronicitás és a karma
"tudománya"
  

 A Szintézis nyitott nap előadói:

  
Dr. Héjjas István,  Kiss J. Zsolt,
Nádor Judit Keya,  
Paulinyi Tamás,
Tar Ildikó,  
videó: Szepes Mária (†)
 

 

 

 

Ápr. 13. (szombat) 10–18 h
IBS-OC Rendezvényközpont

Elővételi kedvezmény /
Regisztráció szükséges!
szintezis@szintezis.info.hu

   

Részletek (klikk!)


FELTÁMADÁS
A MINDENNAPOKBAN
 

Paulinyi Tamás

beszélgetéssel, teázással
egybekötött előadása
 

 

 
Ápr. 16. (kedd) 20.30–22.00 h 

Vörös Oroszlán Teaház

 

LÉLEKELIXÍR sorozat (III/9.)

Regisztráció szükséges!

szintezis@szintezis.info.hu
  

Részletek (klikk!)


 TUDATOS–ÁLOM–TÁBOR

Tavaszi megújulás
testnek, léleknek, szellemnek

vezeti: Paulinyi Tamás és Fürjes Kati
vendégelőadók:
Honti Margó és Balogh Béla

  

  

  

Máj. 3–5. (P–Sz–V)

Cosmos Ökopanzió / Piliscsaba

Április 1-ig történő befizetés esetén
10.000 Ft kedvezmény!
 

Regisztráció szükséges!

 szintezis@szintezis.info.hu

  

 Részletek (klikk!)


P S Z I - M O D U L  2018/2019

egyéves integrált,
önismereti és önfejlesztő képzés
  

•  ALTERNATÍV PSZICHOLÓGIA
•  TUDOMÁNYOS PARAPSZICHOLÓGIA
•  SPIRITUÁLIS LÉLEKTAN
  

Elmélet — Gyakorlat
Egyéni és páros pszi-felmérések
a Szintézis PSZI-Laborban

 

 

  
Nyitott nap:
Ápr. 13. 
(szombat, 10–18 h)
IBS-OC Rendezvényközpont

   
*  Az évfolyamra
szociális és egyéb kedvezmények
 Választható tandíjcsomagok

  
Részletek (klikk!)  


Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Mentés

Hírlevél feliratkozás
Programnaptár
2019 március
H K Sze Cs P Szo V
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

 

     
  Hiányzó kép  
     

SPIRITUÁLIS LÉLEK-VEZETÉS

A halál, a haldoklás és a gyász méltósága


EGYÉVES INTEGRÁLT, ÖNISMERETI KÉPZÉS

A SZINTÉZIS Szabadegyetem 2014/2015. évfolyama

A képzés indul: 2014. október 11.

 

Éves tematika / Áttekintőtábla  ← KLIKK!

Az első oktatási hétvége órarendje  ← KLIKK!


Az ember lelke a csillagokban született,

s a kozmikus körpálya befutása után oda tér vissza.”

                                          Szepes Mária (a szabadegyetem alapító fővédnöke)


A   k é p z é s   e l ő a d ó i


Dr. Angster Mária pszichológus,  Dr. Bistey Zsuzsa pszichológus,

Dr. Boga Bálint geniáter, onkológus,  Bóna László homeopátiás tanácsadó, író,

Csörgő Zoltán hagyománykutató,  Dávid Viktória gospel énekes, 
Dobronay László
operatőr, HKÉ átélő,  Faragó Melinda pszichológus, családállító,
Fináli Gábor rabbi helyettes,  Galgóczi István iszlám szakértő,  

Gulyás Anna kulturális antropológus, énekes,  Dr. Hegedűs Katalin egyetemi docens,

Dr. Héjjas István kutatómérnök, író, buddhista gondolkodó,  Jókai Anna írónő,

Kalo Jenő NLP oktató, asztrológus,  Dr. Kegye Adrienne pszichoterapeuta,

Keresztes Barna énekes, gitáros,  Kiss J. Zsolt asztrológus, pszichodráma asszisztens, szerkesztő,

Kövesi Péter spirituális tanító, Reiki-mester,  Kövi Szabolcs zeneszerző, fuvolaművész,

Laár András előadóművész, buddhista gondolkodó,  László Ruth holisztikus pszichológus,

Martinovich Tamás teológus,  Dr. Mireisz László filozófus, buddhista szerzetes,

Dr. Nagypál Szabolcs római katolikus teológus,  Orosz Katalin transzperszonális pszichológus,

Paulinyi Tamás író, pszi-kutató,  Dr. Pilling János pszichiáter, tanatológus,

Dr. Polcz Alaine (†) pszichológus, tanatológus (videó),  Prof. Popper Péter (†) pszichológus (videó),

Dr. Pressing Lajos pszichológus, buddhista tanító,  Rácz Géza vallásbölcsész, szerzetes

R. Kárpáti Péter színművész, műsorszerkesztő,  Somogyi István színházi rendező, spirituális tanító,

Sóron Ildikó biblioterapeuta,  Szabó Judit médiumi szakértő, író,

Szalay Cili gyászcsoportvezető,  Szepes Mária (†) írónő, spirituális tanító (videó),

Tar Ildikó bölcsész, álomszimbológus,  Váradi Tibor vallásbölcsész

      
  Hiányzó kép  
     
 
Az emberi sors egyik legnehezebb feladatát az elmúlás és az elvesztés időszakának megélése jelenti, legyen itt szó a saját halálra való felkészülésről, vagy a gyászról. Mai korunkban mindkét területen egyfajta tanácstalansággal találkozhatunk, ami a hagyományok megfakulásából és a mai élet devalválódott értékrendjéből is adódik. A hospice-munka klasszikus irányzatai elsősorban a pszichológia elfogadottabb eszközeivel élnek, így nyújtva segítséget a halál méltóságának meglátásához és megéléséhez, illetve ezeknek a traumatikus élményeknek az elfogadásához, feldolgozásához.

     
  Hiányzó kép  
     
 

A SZINTÉZIS Szabadegyetem SPIRITUÁLIS LÉLEK-VEZETÉS c. önismereti képzése ezt egészíti ki – az általános hospice-alapelvek ismertetése mellett – olyan ismeretekkel, amelyek az emberi kultúra vallásos-metafizikai hagyományainak ideillő tanulságait vetik össze az alternatív pszichológia útmutatásaival, korokon túli bölcsességét kínálva a spirituális létfelfogásnak.

 

     
  Hiányzó kép
Az egyéves integrált kurzuson így szó esik a különböző kultúrtörténeti korok és vallások halálfelfogásáról és túlvilágképeiről, de bemutatásra kerülnek a mai tudatkutatás perifériáinak megdöbbentő felfedezései a tudat tér-időn kívüli dimenzióiról és a halálközeli élmények jelentőségéről is. Kitérünk a hospice-mozgalom társadalomformáló szerepére csakúgy, mint etikai kérdésekre, valamint egyéb teológiai és okkult vonatkozásokra is, továbbá a régmúlt halottkultuszaira, ill. a mai szakrális és profán rítusainkra.


     
  Hiányzó kép  
     
 
A túlélő tudat hipotézisei az élet értékeinek újragondolását, annak fontosságát is hangsúlyozzák, rávezetve egy teljesebb világkép harmóniájának felfedezésére, így a mulandóság méltóságteljes elfogadására. A képzés önismereti, sorsformáló hatású tanfolyamként is önálló értékű, amivel magunknak és másoknak a leginkább emberpróbáló helyzetekben talán a legnagyobb segítséget tudja nyújtani.

     
  Hiányzó kép  
     

A képzést segítő foglalkozásúaknak, ill. azoknak ajánljuk, akik kellően tudatosak ahhoz, hogy a létezés mulandóságát elfogadva a halál témáját övező tabukkal szembenézzenek, vagy éppenséggel azoknak, akik mindezt nem tudják elfogadni. Ajánljuk továbbá minden, a témában aktuálisan érintettnek, legyenek bár átélői vagy gyászolói az elmúlásnak, vagyis mindenkinek, aki felnőttként válaszokat keres élete legnagyobb talányára.
 

 

 
  Hiányzó kép  
      

 


 

É v e s   t e m a t i k a


I.  A halál, mint tabu

Falak a nyugati civilizációban

A hospice mozgalom jelentősége

II.  Az élet megy tovább?

A haldoklás stációi

Szeretteink elvesztése: a gyászmunka

III.  Lélekutak Önmagunkhoz

A halál szimbólumai és archetípusai

Saját halál

IV.  Túléltem a halálomat?

 A halálközeli élmények kutatási eredményei

  Asztrálvilágok, égi dimenziók

V.  Isteni kegyelem   

 Az ábrahámi vallások túlvilágképei

Hit és transzcendencia

VI.  A mulandó ember az Öröklétben

 A keleti tanok és a halál utáni lét

Létforgatag és megszabadulás

VII.  Sámánok, főpapok, varázslók

 Halottkultusz, beavatások, rítusok

a hagyományokban és népszokásokban

VIII.  A nagy Életkör

 Krízisek és ünnepek: bölcsőtől a koporsóig

Halál a művészetekben

IX.  Összefoglalás

 


-  Integratív szemléletű előadások

Önismereti (pszichológiai, szimbológiai) műhelyek

-  Közös elmélyülések és szakrális zenei meditációk

Éves áttekintőtáblázat: ← KLIKK!  hétvégi dátumok, részletes témakifejtések


Nyitott napok: ← KLIKK!  az oktatási évben három szombat 

Kapcsolódó írás:


A mulandóság az élet tanítómestere
(Paulinyi Tamás)  ← KLIKK!

A 2014/2015 évfolyam nyertes házidolgozata / I-VIII.
(Tunyoginé Nechay Veronika) 
← KLIKK!

 


 

A képzés 2014. október 11.-én indul, és kilenc hónapon keresztül havi rendszerességgel hétvégéken zajlik. Az első oktatási hétvége órarendje  ← KLIKK!


Az oktatás helyszíne: IBS Office Center, Bp. II., Tárogató út 2-4.


A nettó éves tandíj: 125.000 Ft. Az ezen felüli egyéb kedvezményeinkről, az egyes kedvezmények mértékéről (volt hallgatói, szociális, szakmai, távolsági) itt olvasható:

 

Online Regisztráció (ezen oldal tetején található "Beiratkozás, regisztráció" vízszintes fülre kattintva!)

 

Regisztrációs lap  ← KLIKK! (a jelentkezéshez nyomtatható!)

 

(Postacím: SZINTÉZIS Szabadegyetem, 1142 Budapest, Rákospatak park 4.)

 

A regisztrációhoz szükséges: egy igazolványkép, egy rövid bemutatkozó, motívációs levél, továbbá az esetleges kedvezmény(ek)re jogosító igazolás(ok).

     
  Hiányzó kép  
     

 

 

Információ (SZINTÉZIS Szabadegyetem) -

Fürjes Benke Katalin projektvezető:
06 20 / 495 56 66,  szintezis@szintezis.info.hu


További információk is az oldal tetején található vízszintes fülekre kattintva olvashatók!
 Facebook oldal  ← KLIKK!

 

A beiratkozás menete a 2014/2015. évi SPIRITUÁLIS LÉLEK-VEZETÉS egyéves integrált, önismereti képzésre

 

A jelentkezők végzettségét tekintve nincs kritérium, valamint életkorát tekintve nincs felső határ. A jelentkezéseket érkezési sorrendben fogadjuk el.

Jelentkezni lehet:

 • postai úton a – honlapunkról nyomtatható verzióban letölthető – Regisztrációs lap ← KLIKK!  alapján. Levélcím: SZINTÉZIS Szabadegyetem, H-1142 Budapest, Rákospatak park 4.
 • vagy ezen online REGISZTRÁCIÓ-s oldalunkon (lásd majd e lap alján lévő "REGISZTRÁCIÓ"-s részt!).

A jelentkezéshez szükséges:

 • a kitöltött Regisztrációs lap ← KLIKK! (nyomtatható verzió), melyet a levélcímünkre kérünk postázni! (cím: lásd fentebb!), vagy az oldal alján található online REGISZTRÁCIÓ
 • 1 db igazolványkép
 • egy kézzel írott, max. egyoldalas bemutatkozó, motívációs levél, amelyben kérjük, röviden írja le jelentkezése főbb indokait, illetve amit idevonatkozóan fontosnak tart önmagáról közölni
 • az esetleges kedvezmény(ek)re jogosító igazolás(ok). (A kiterjedt kedvezményeket lásd lentebb!)
 • (az esetleges kedvezményekkel csökkentett) tandíj befizetése (lásd lentebb!). (A tandíj befizetési módja, és az esetleges kedvezmények összegének megállapítása előzetes egyeztetést igényel, -szintén lásd lentebb!)

Az online REGISZTRÁCIÓ esetén a felsorolt dokumentumokat az e-mail címünkre szkennelt formában kérjük elküldeni. E-mail: szintezis@szintezis.info.hu

 


A 2014. október 11.-től 2015. június 6.-ig tartó éves képzés tandíja:

a) Az éves tandíj: nettó 125.000 Ft (amely az alábbi kedvezményekkel csökkenthető)

 • ez a hétvégi oktatásokon való részvételt - össz. 108 óra - foglalja magába

b) Egyéb költségek:

 • az adminisztrációs díj (csak új hallgatókra vonatkozóan a beiratkozásnál fizetendő!): nettó 7.000 Ft
 • a záróvizsga díja (csak vizsgázóknak a tanév végén fizetendő!): nettó 7.000 Ft

 

A tandíj kedvezmény-kategóriái:

I.  Ha Ön kedvezményt  nem igényel, úgy ebben az esetben rászoruló hallgatótársait, valamint az egyesületünk nonprofit tevékenységeit támogatja.

II/A.  Az alábbi felsorolt kategóriák alapján a következő kedvezményeket tudjuk Önnek biztosítani (nettó összegek):

a) Előbeiratkozói kedvezmények:

 • 2014. július 15.-ig(!) történő tandíjbefizetés esetén: 40.000 Ft
 • 2014. augusztus  1.-ig történő tandíjbefizetés esetén: 20.000 Ft
 • 2014. szeptember 1.-ig történő tandíjbefizetés esetén: 10.000 Ft
 • 2014. október 1.-ig történő tandíjbefizetés esetén: 5.000 Ft

b) Volt SZINTÉZIS-hallgatói kedvezmények:

 • 1 modult végzetteknek: 10.000 Ft
 • 2 modult végzetteknek: 20.000 Ft
 • 3 modult végzetteknek: 30.000 Ft

II/B.  A következő kedvezmény-kategóriákból (c, d, e) legfeljebb kettő(!) vehető igénybe.

c) Szociális kedvezmények:

Az Ön által választott egy igazoltan igénybe vehető szociális kategória után 12.000 Ft kedvezményt nyújtunk.

 • Külhoni magyar (nem magyarországi lakhellyel)
 • Tanuló (érvényes diákigazolvánnyal)
 • Nyugdíjas, rokkantnyugdíjas
 • Regisztrált munkanélküli
 • Szociális segélyen élő
 • Gyesen, gyeden lévő kismama
 • Nagycsaládos (3 vagy több kiskorú gyermek szülője)
 • Kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő
 • Sérült (fogyatékkal élő) vagy hosszantartóan súlyos beteg hozzátartozó gondozója és/vagy eltartója

d) Szakmai kedvezmények:

Az Ön által választott egy igazoltan igénybe vehető szakmai kategória után 12.000 Ft kedvezményt nyújtunk.

Ez a kedvezmény kizárólag csak a gyakorló státuszban lévőket illeti meg!

 • Diplomával rendelkező teológus, lelkész
 • Diplomával rendelkező pszichológus
 • Diplomával, oklevéllel rendelkező egészségügyi végzettségű (mentálhigiénés szakember, pszichiáter, orvos, betegápoló, asszisztens stb.)
 • ETI által kiadott oklevéllel rendelkező természetgyógyász
 • Oklevéllel rendelkező hospice-munkás
 • Diplomával, oklevéllel rendelkező szociális munkás
 • Diplomával rendelkező pedagógus (gyógypedagógus, óvónő, tanító, tanár stb.)
 • Diplomával rendelkező művelődésszervező vagy kommunikációs szakember

e) Vidékieknek távolságtól függően egyszeri útiköltség-hozzájárulás:

Ha valamely Bp-től – egy útra(!) – számított távolsági kategóriába be lehet sorolni, akkor az alábbi kedvezmény illeti:

 • 51-150 km: 6.000 Ft
 • 151-250 km: 8.000 Ft
 • 251-350 km: 10.000 Ft
 • 351 km felett: 12.000 Ft

(Bp. közvetlen környéke: Ø)

 

A kedvezmény(ek) megállapításához a szükséges igazolás(oka)t is kérjük a Regisztrációs laphoz mellékelni vagy az online REGISZTRÁCIÓ-hoz szkennelt formában az e-mail címünkre megküldeni szintezis@szintezis.info.hu

 

 

A beiratkozás- és a tandíjbefizetés módja, helyszíne:

A tandíj befizetési módja és az esetleges kedvezmények összegének megállapítása munkatársunkkal előzetes egyeztetést igényel. Fürjes Benke Katalin szervező a beérkezett Regisztrációs lap vagy online REGISZTRÁCIÓ alapján telefonon megkeresi Önt a 06-20/49-55-666-os számról. (További információk is ezen a mobilszámon kérhetők.)

 

Az előzetesen egyeztetett tandíj befizetését személyesen (készpénzben), vagy banki utalással lehet rendezni.

 

A tandíjbefizetés helyszíne: SZINTÉZIS Pszi-labor, H-1142 Budapest, Rákospatak park 4. (szintén előzetes egyeztetés alapján!).

Visszalépés esetén:

 • A tanévkezdés előtt történő visszalépés esetén a ténylegesen befizetett tandíj összegének 5 %-át, valamint az adminisztrációs díjat (7.000 Ft) a SZINTÉZIS Szabadegyetem nem téríti vissza.
 • A tanévkezdés után történő visszalépés esetén a befizetett tandíj nem igényelhető vissza.

 

A tandíjban benne foglalt egyéb kedvezmény-lehetőségek:

 • az oktatási hétvégék előadásának hanganyagát (mp3-as formátumban) – kizárólag a SZINTÉZIS aktuális hallgatóinak! – a hiányzások pótlására önköltségi áron biztosítani tudjuk
 • Az oktatási hétvégéken lehetőség nyílik egyes ajánlott szakirodalom, illetve más, az iskola szellemiségéhez közelálló kiadványok kedvezményes megvásárlására.
 • kedvezmények egyéb önismereti tanfolyamainkra, nyitott napjainkra, más rendezvényeinkre, társrendezvényeinkre (lásd pl. a Természetgyógyász Magazin Ezoterikus Karácsonyi Fesztiválja)

További információk:

Fürjes Benke Katalin projektvezetőnél

REGISZTRÁCIÓ


A Jelentkező neve:
Életkora:
E-mail címe:

Levélcíme:
  Irányítószám:
  Város:
  Út, utca, házszám:
Telefonszáma(i):
Foglalkozása(i):

Iskolai végzettsége, szakképesítése(i):

Alternatív (para)pszichológiai vagy természetgyógyászati képesítése(i) (a tanfolyam neve, szervezője):A SZINTÉZIS Szabadegyetem 2014/2015. évi SPIRITUÁLIS LÉLEK-VEZETÉS c. 108 órás integrált, önismereti képzésének éves tandíja nettó 125.000 Ft, ezen felül kizárólag új hallgatók részére az adminisztrációs költség: nettó 7.000 Ft. Olvassa el figyelmesen az alábbiakat és az esetleges kategóriákat kérjük, jelölje be !!!

I. Ha Ön kedvezményt nem igényel, úgy abban az esetben rászoruló hallgatótársait, valamint egyesületünk nonprofit kutatási és kulturális tevékenységeit támogatja.

II/A. Az alábbi felsorolt kategóriák alapján a következő kedvezményeket tudjuk Önnek biztosítani (nettó összegek):


a/ Előbeiratkozói kedvezmények:
  2014. július 1.-ig történő tandíjbefizetés esetén: 40.000 Ft
  2014. augusztus 1.-ig történő tandíjbefizetés esetén: 20.000 Ft
  2014. szeptember 1.-ig történő tandíjbefizetés esetén: 10.000 Ft
  2014. október 1.-ig történő tandíjbefizetés esetén: 5.000 Ft
  Erre a kedvezményre nem jogosult.
  Megjegyzés:

b/ Volt SZINTÉZIS-hallgatói kedvezmények:
  1 modult végzetteknek: 10.000 Ft
  2 modult végzetteknek: 20.000 Ft
  3 modult végzetteknek: 30.000 Ft
  Erre a kedvezményre nem jogosult.
  Megjegyzés:


II/B. A következő kedvezmény-kategóriákból (c, d, e) legfeljebb kettő vehető igénybe!


c/ Szociális kedvezmények: Az Ön által választott egy, igazoltan igénybe vehető szociális kategória után 12.000 Ft kedvezményt nyújtunk.
  Külhoni magyar (nem magyarországi lakhellyel)
  Tanuló
  Nyugdíjas, rokkantnyugdíjas
  Regisztrált munkanélküli
  Szociális segélyen élő
  Gyesen, gyeden lévő kismama
  Nagycsaládos (3 vagy több kiskorú gyermek szülője)
  Kiskorú gyermekét egyedül nevelő szülő
  Sérült (fogyatékkal élő) vagy hosszan tartóan súlyos beteg hozzátartozó gondozója és/vagy eltartója
  Erre a kedvezményre nem jogosult.
  Megjegyzés:

d/ Szakmai kedvezmények: Az Ön által választott egy, igazoltan igénybe vehető szakmai kategória után 12.000 Ft kedvezményt nyújtunk.
(Ezen kedvezmény kizárólag csak a gyakorló státuszban lévőket illeti meg!)
  Diplomával rendelkező teológus, lelkész
  Diplomával rendelkező pszichológus
  Diplomával, oklevéllel rendelkező egészségügyi végzettségű
  (mentálhigiénés szakember, pszichiáter, orvos, betegápoló, asszisztens stb.)
  ETI által kiadott oklevéllel rendelkező természetgyógyász
  Oklevéllel rendelkező hospice-munkás
  Diplomával, oklevéllel rendelkező szociális munkás
  Diplomával rendelkező pedagógus (gyógypedagógus, óvónő, tanító, tanár stb.)
  Diplomával rendelkező művelődésszervező vagy kommunikációs szakember
  Erre a kedvezményre nem jogosult.
  Megjegyzés:

e/ Vidékieknek távolságtól függően egyszeri útiköltség-hozzájárulás:
Ha valamely Bp-től – egy útra(!) – szamított távolsági kategóriaba be lehet sorolni, akkor az alábbi kedvezmény illeti:
  51-150 km: 6.000 Ft
  151-250 km: 8.000 Ft
  251-350 km: 10.000 Ft
  350 km felett: 12.000 Ft
  Bp., illetve közvetlen környéke: 0 Ft, erre a kedvezményre nem jogosult.
  Megjegyzés:

A dokumentum mellékletek – igazolványkép, bemutatkozó levél, az esetleges kedvezmény(ek)re jogosító igazolás(ok) – száma:  db (összesen)


A dokumentum mellékleteket az alábbi e-mail címre szkennelt formában kérjük elküldeni! Köszönjük. szintezis@szintezis.info.huHonnan, kitől tud iskolánkról (pl. melyik újságban, internetes portálon olvasott, ill. tv-, rádióadón stb.hallott rólunk)?

Egyéb megjegyzés:


A Jelentkező ezúton tudomásul veszi, hogy:
a) a tanévkezdés előtti visszalépése esetén a befizetett tandíj összegének 5 %-át,
valamint az adminisztrációs díjat (7.000 Ft) a SZINTÉZIS Szabadegyetem nem téríti vissza.
b) a tanévkezdés utáni visszalépése esetén a befizetett tandíj nem igényelhető vissza.


     
  Hiányzó kép  
     

A SZINTÉZIS 2014/2015. évi SPIRITUÁLIS LÉLEK-VEZETÉS

egyéves integrált, önismereti képzése

A képzés időtartama:  2014. október 11. -  2015. június 6. (8 oktatási hétvége + összefoglaló- és vizsganap)

 

Integratív szemléletű tematika / Az oktatási hétvégék részletes programja:

I.  Okt. 11-12.:  A HALÁL, MINT TABU

Falak a nyugati civilizációban

A hospice mozgalom jelentősége


Az első oktatási hétvége órarendje ← KLIKK!


II.  Nov. 15-16.:  AZ ÉLET MEGY TOVÁBB?

A haldoklás stációi

Szeretteink elvesztése: a gyászmunka


A második oktatási hétvége órarendje  ← KLIKK!

 

III.  Dec. 13-14.:  LÉLEKUTAK ÖNMAGUNKHOZ

A halál szimbólumai és archetípusai

Saját halál


A harmadik oktatási hétvége órarendje  ← KLIKK!


IV.  Jan. 17-18.:  TÚLÉLTEM A HALÁLOMAT?  /  A szombatI nap nyitott! (1.)

A halálközeli élmények kutatási eredményei

Asztrálvilágok, égi dimenziók


A negyedik oktatási hétvége órarendje  ← KLIKK!

 

V.  Febr. 14-15.:  ISTENI KEGYELEM   A szombatI nap nyitott! (2.)  

Az ábrahámi vallások túlvilágképei

Hit és transzcendencia


Az ötödik oktatási hétvége órarendje  ← KLIKK!

 

VI.  Márc. 7-8.:  A MULANDÓ EMBER AZ ÖRÖKLÉTBEN

A keleti tanok és a halál utáni lét

Létforgatag és megszabadulás

 

A hatodik oktatási hétvége órarendje  ← KLIKK!

 

VII.  Ápr. 25-26.:  SÁMÁNOK, FŐPAPOK, VARÁZSLÓK   A szombatI nap nyitott! (3.)

Halottkultusz, beavatás, rítus

a hagyományokban és népszokásokban

 

A hetedik oktatási hétvége órarendje  ← KLIKK!

 

VIII.  Máj. 16-17.:  A NAGY ÉLETKÖR

Krízisek és ünnepek: bölcsőtől a koporsóig

Halál a művészetekben

 

A nyolcadik oktatási hétvége órarendje  ← KLIKK!


IX.  Jún. 6.:  ÖSSZEFOGLALÁS

Vizsganap és Bizonyítványosztás  ← KLIKK!

 

 

Éves áttekintő táblázat:

Az  Éves áttekintőtáblázatban ← KLIKK! a hétvégi dátumok és a részletes témakifejtések is olvashatók.A 2014/2015 évfolyam nyertes házidolgozata / I-VIII.  ← KLIKK!

 

 


Állandó blokkok:

Interaktív önismereti (pszichológiai és szimbológiai) műhelyek:

Az elméleti oktatást (szombati napok) intenzív interaktív hallgatói gyakorlatok egészítik ki (vasárnapokon), amelyek a hétvégi témakörökhöz igazodva vonják be a jelenlévőket a téma egyéni – saját élményeket érintő – feldolgozásába.


Ehhez két állandó előadónk működik közre. Egy bölcsész, szimbológus szakértő, aki interaktív előadás keretében elsősorban az archetípusokkal és az álmok szimbolikájával, jelentéseivel foglalkozik az elmúlás, elvesztés vonatkozásában, valamint egy pszichológus munkatársunk, aki pszichodramatikus elemekkel, ún. rendszerállítással dolgozik. Önismereti munkájában elsősorban a gyászmunkát hivatott segíteni, legyen az saját gyász, vagy segítői aspektus.

Élő mélyinterjúk okfeltárással:

Régebbi évfolyamaink gyakorlatához hasonlóan – ebben a tanévben állandó blokkban – újra lehetőséget biztosítunk a hallgatók számára olyan pszichológus által vezetett nyilvános mélyinterjúkra, amiknek a tanulságát az aktuális alannyal együtt a hallgatóság közösen dolgozhatja fel.

Konzultáció:

A hétvégi oktatásokon – az előadások részeként – az előadókkal konzultációs lehetőséget biztosítunk, ahol az előadásokhoz fűződő kérdések, hozzáfűzések nyilvános megválaszolására, megvitatására kerül sor.

Közös elmélyülések, szakrális zenei meditációk:

Az előző év hagyományainak megfelelően idén is folytatjuk azokat a gyakorlatokat, amelyekben a hallgatók közös lelki elmélyülésekben, kontemplatív tudatállapotokban vehetnek részt.

 

Minden oktatási hétvégén állandó blokként – elhivatott előadóművész közreműködésével – szakrális zenével megidézzük és ünnepeljük a népszokásaink, népi bölcsességeink nyomán a „nagy Évkör” aktuális állomásait és rítusait.


 

Az  Órarendben ← KLIKK! a szombati elméleti nap, és a vasárnapi interaktív nap időbeosztása olvasható.

 


 

Előadóink között:

     
 
Hiányzó képDr. Angster Máriapszichológus Hiányzó képDr. Bistey Zsuzsaklinikai pszichológus
Hiányzó képDr. Boga Bálintonkológus főorvos
Hiányzó képBóna Lászlóhomeopátiás tanácsadó Hiányzó képCsörgő Zoltánantropológus
Hiányzó képDávid Viktóriaénekes
Hiányzó képDobronay Lászlóoperatőr
Hiányzó képFaragó Melindapszichológus Hiányzó képFináli Gáborrabbi helyettes Hiányzó képGalgóczi Istvániszlám szakértő
Hiányzó képGulyás Anna kulturális antropológus
Hiányzó képDr. Hegedűs Katalinegyetemi docens
Hiányzó képDr. Héjjas Istvánkutatómérnök Hiányzó képJókai Annaírónő Hiányzó képKalo JenőNLP oktató
Hiányzó képDr. Kegye Adriennepszichoterapeuta
Hiányzó képKeresztes Barnaénekes, gitáros Hiányzó képKiss J. Zsoltpszichodráma asszisztens Hiányzó képKövesi Pétertermészetgyógyász Hiányzó képKövi Szabolcsfuvolaművész
Hiányzó képLaár Andráselőadóművész Hiányzó képLászló Ruthpszichológus
Hiányzó képMartinovich Tamásteozófus
Hiányzó képMireisz Lászlófilozófus Hiányzó képDr. Nagypál Szabolcsrómai katolikus teológus
Hiányzó képOrosz Katalinpszichológus Hiányzó képPaulinyi Tamásíró, pszi-kutató Hiányzó képDr. Pilling Jánospszichiáter Hiányzó képDr. Polcz Alaine (†)tanatológus Hiányzó képProf. Dr.
Popper Péter (†)
pszichológus
Hiányzó képDr. Pressing Lajosbuddhista tanító
Hiányzó képR. Kárpáti Péterszínművész, műsorszerkesztő
Hiányzó képRácz Gézavallásbölcsész Hiányzó képSomogyi Istvánszínházi rendező
Hiányzó képSóron Ildikóbiblioterapeuta
Hiányzó képSzabó Juditszakíró
Hiányzó képSzalay Ciligyászcsoportvezető
Hiányzó képSzepes Mária (†)írónő Hiányzó képTar Ildikóálomszimbológus Hiányzó képVáradi Tiborvallásbölcsész
 
 
     

A képzés jellege, időtartama:

A SPIRITUÁLIS LÉLEK-VEZETÉS 108 órás elméleti és gyakorlati integrált, önismereti képzés. Időtartama egy iskolai év (2014. októbertől 2015. júniusig), -havi rendszerességgel hétvégi napokon.

Az elméleti nap: szombaton 10-18 óráig, az interaktív nap: vasárnap 10-15 óráig tart (össz. 8 + 1 hétvégén keresztül).

 

Integratív oktatási programunk tematikus, azaz egy átfogó témát egy hétvégén 6–8 előadó tolmácsolásában járunk körbe. Az ismeretek átadásában a képzési évben közel harminc szakmailag elismert előadó működik közre.

 

Éves tematika / Áttekintőtábla  ← KLIKK!

Az első oktatási hétvége órarendje  ← KLIKK! (minta)

 

Vizsgarendszer:

A képzés befejeztével a hallgatók – nem kötelező jelleggel – írásbeli vizsgát tehetnek (külön összefoglaló vizsganapon), amelynek eredményét kialakult pontrendszerünk szerint – a teszt, az esszék, a házidolgozatok alapján – értékeljük.

 

A képzés elvégzését igazoló Bizonyítványon kívül a végzős hallgatóknak a SZINTÉZIS Szabadegyetem Díszoklevelét is átnyújtjuk.

 

Hanganyag, Tarandus-Szintézis könyvek, kedvezményes szakkönyv-vásárlás:

A hétvégék előadásának hanganyagát (mp3-as formátumban)kizárólag a SZINTÉZIS aktuális hallgatóinak! – a hiányzások pótlására önköltségi áron biztosítani tudjuk.

 

A 2011-ben alapult TARANDUS Kiadó szabadegyetemünk prominens előadóitól TARANDUS-SZINTÉZIS könyvsorozatban jelentet meg írásokat, esszéköteteket, amelyek az oktatás helyszínén szintén kedvezményesen beszerezhetők. (www.tarandus.hu)

 

Az oktatási hétvégéken lehetőség nyílik egyes ajánlott szakirodalom, illetve más, az iskola szellemiségéhez közelálló kiadványok kedvezményes megvásárlására is.

 

Az oktatás helyszíne:

IBS Office Center,  Budapest II. ker., Tárogató út 2-4.

 

(megközeíthető: a Széll Kálmán térről a 61-es villamossal, az Akadémia és a Kelemen László u. megállóktól)

     
  Hiányzó kép  
     

TÉRKÉP

 

A tandíjbefizetés helyszíne (előzetes egyeztetés alapján!):

SZINTÉZIS Pszi-labor,  Bp. XIV. ker., Rákospatak park 4.,  tel.: 06-20/495 56 66

 

(megközelíthető: a Mexikói úti földalatti végállomástól 3 megállóra a 74-es vagy a 74/A trolival)

     
  Hiányzó kép  
     

TÉRKÉPElérhetőségeink:

SZINTÉZIS Szabadegyetem:
  Tel: +36-20 / 495-56-66, +36-30 / 589-54-82
  Levélcím (Pszi-Labor): H-1142 Budapest, Rákospatak park 4.
  E-mail: szintezis@szintezis.info.hu
SZINTÉZIS Egyesület:
  Székhely: H-1142 Budapest, Rákospatak park 4.
  Bankszámlaszám / MAGNET Magyar Közösségi Bank: 16200120-18537138-00000000
  Adószám: 18167670-1-42
Grafika & Webfejlesztés

Vteam Design